แผนผังเว็บไซต์
เกี่ยวกับจังหวัดปราจีนบุรี
ข่าว / กิจกรรม จังหวัดปราจีนบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

รายนามผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้อมูลผู้บริหาร
ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต
ประวัติความเป็นมา
ลักษณะภูมิอากาศ
คำขวัญประจำจังหวัด
ดอกไม้ประจำจังหวัด
ตราประจำจังหวัด
ธงประจำจังหวัด
เสื้อประจำจังหวัด
อำนาจหน้าที่ของจังหวัด
ภารกิจหลักของจังหวัด
นโยบายและยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาจังหวัด
วัฒนธรรมองค์กร
ค่านิยมหลักขององค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สมุดโทรศัพท์ พ.ศ. 2564
วีดิทัศน์บรรยายสรุปจังหวัด
ประเพณีและการละเล่น
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
คำแนะนำการใช้งานเว็บไซต์
ข้อมูลการติดต่อนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
หนังสือราชการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี


นายรณรงค์ นครจินดา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
นายบัญชา เชาวรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีี
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
Website 2 Version
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
สารคดีท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
ภาษาไทย
English
 
เว็บไซต์สำคัญ
ITA
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เตือนภัยน้ำเค็มจังหวัดปราจีนบุรี
สถานการณ์ค่าความเค็มและปริมาณน้ำ
แม่น้ำปราจีน-บางปะกง
สนง.ก.พ.ร.
สนง.ก.พ.

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
สนง.คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงบประมาณ
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
ที่พัก-โรงแรม
ร้านอาหาร
แผนที่ท่องเที่ยว
การเดินทาง
ปฏิทินท่องเที่ยว
โปรแกรมการท่องเที่ยว
สนามกอล์ฟ
ของฝาก/ของที่ระลึก


จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างจังหวัดปราจีนบุร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ถาม-ตอบสนทนา จังหวัดปราจีนบุรี
สำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้
บริการเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี
เว็บลิงค์อำเภอ
อำเภอเมืองปราจีนบุรี
อำเภอกบินทร์บุรี
อำเภอนาดี
อำเภอบ้านสร้าง
อำเภอประจันตคาม
อำเภอศรีมหาโพธิ
อำเภอศรีมโหสถ
สถิติผู้เข้าชม
Banner Link
เว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี (Prachin Buri Province Website)
จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3745-4005-6 หมายเลขโทรสาร 0-3745-4004
ที่อยู่ สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
แผนที่เส้นทาง
มาศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เสนอแนะ/ติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ E-mail: Prachinburi@moi.go.th

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 pixel