แผนผังเว็บไซต์
เกี่ยวกับจังหวัดปราจีนบุรี
ข่าว / กิจกรรม จังหวัดปราจีนบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
รายนามผู้ว่าราชการจังหวัด
คณะผู้บริหารจังหวัด
ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต
ประวัติความเป็นมา
ลักษณะภูมิอากาศ
คำขวัญประจำจังหวัด
ดอกไม้ประจำจังหวัด
ตราประจำจังหวัด
ธงประจำจังหวัด
เสื้อประจำจังหวัด
อำนาจหน้าที่ของจังหวัด
ภารกิจหลักของจังหวัด
นโยบายและยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี
วัฒนธรรมองค์กร
ค่านิยมหลักขององค์กร
โครงสร้างจังหวัดปราจีนบุรี
สมุดโทรศัพท์ พ.ศ. 2563
ประเพณีและการละเล่น
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
คำแนะนำการใช้งานเว็บไซต์
ที่ตั้งศูนย์ราชการจังหวัด

ติดต่อเว็บมาสเตอร์


นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
หนังสือราชการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี


นายรณรงค์ นครจินดา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
นายวรพจน์ แววสิงห์งาม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีี
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
Website 2 Version
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
สารคดีท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
ภาษาไทย
English
ผลดำเนินงาน
ITA
ข้อมูลท่องเที่ยว
เว็บไซต์สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ที่พัก-โรงแรม
ร้านอาหาร
แผนที่ท่องเที่ยว
การเดินทาง
ปฏิทินท่องเที่ยว
โปรแกรมการท่องเที่ยว
สนามกอล์ฟ
ของฝาก/ของที่ระลึก
สนง.ก.พ.ร.
สนง.ก.พ.

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
สนง.คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงบประมาณ
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศร่าง (TOR)
ประกาศประกวดราคา (e-auction)
ประกาศผลการประกวดราคา (e-auction)
ประกาศราคากลาง
ประกาศขายทอดตลาด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ถาม-ตอบสนทนาจังหวัดปราจีนบุรี
รายการผู้ว่าฯ พบประชาชน
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5

ตอนที่ 7
ตอนที่
11
ตอนที่
12
ตอนที่
13
ตอนที่ 21
ตอนที่ 26

ตอนที่ 27
ตอนที่ 28

ตอนที่ 29
ตอนที่ 30
สำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้
บริการเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี
เว็บลิงค์อำเภอ
อำเภอเมืองปราจีนบุรี
อำเภอกบินทร์บุรี
อำเภอนาดี
อำเภอบ้านสร้าง
อำเภอประจันตคาม
อำเภอศรีมหาโพธิ
อำเภอศรีมโหสถ
สถิติผู้เข้าชม
Banner Link
เว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี (Prachin Buri Province Website)
จัดทำโดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3745-4006 โทรสาร 0-3745-4003 โทร มท. 31722, 31729
ที่อยู่ สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
แผนที่มาศูนย์ราชการ
เสนอแนะ/ติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ E-mail: Prachinburi@moi.go.th

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 pixel