ขายทอดตลาด [วิธีการเปิดดูข้อมูลในหนังสือราชการให้ง่ายขึ้น]

ปี 2556
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 46 รายการ
ขายทอดตลาดไม้ที่เหลือจากการปรับปรุงต่อเติมบ้านพักนายอำเภอศรีมหาโพธิ (อำเภอศรีมหาโพธิ)
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (สนง.คุมประพฤติจังหวัด)
ขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนวน 210 รายการ โดยการประมูลด้วยปากเปล่า (รร.เตรียมอุดมน้อมเกล้า กบินทร์บุรี)

ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 9 หลัง และโรงเก็บพัสดุ จำนวน 1 หลัง พร้อมรื้อถอน ครั้งที่ 3
ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ 44 รายการของ อบต บางพลวง โทร 037-271925