ธงประจำจังหวัดปราจีนบุรีขนาดพื้นธง กว้าง 1.50 ม. ยาว 2.25 ม.
ลักษณะพื้นธง ตอนต้นมีพื้นสีแดง ซึ่งกำหนดเป็นสีประจำภาค 2 กว้างยาวด้านละ 1.50 ม.
มีรูปต้นโพธิ์อยู่ในกรอบวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 85 ซม.